Skip to content
Trang chủ » DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 2

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 2


DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 2

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 2

  • >>>  Quạt làm mát sử dụng cho gia đình, văn phòng, công ty …

Cấu tạo máy làm mát công nghiệp

các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp Sóng Thần 2:

1.  CTY TNHH ALHONGA VIỆT NAM

Ngành nghề: XE ĐẠP – SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 27 ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3731236

Fax: (650)3731238

Email: [email protected]

2.  CTY TNHH TIGER ALWIN

Ngành nghề: NHÔM

Địa chỉ: 22 ĐƯỜNG 26 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3710880

Fax: (650)3710885

Email: [email protected]

3.  CTY TNHH ASAMA YUH JIUN INT’L VIỆT NAM

Ngành nghề: XE ĐẠP – SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 19 LÔ N ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3730103

Fax: (650)3728275

Email: [email protected] ;

4.  HSIN MEI KUANG (VN) CO. LTD

Ngành nghề: MỰC & MỰC IN

Địa chỉ: 3 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790860

Fax: (650)3737392

Email: [email protected]

5.  CTY TNHH GẠCH MEN LONG TAI

Ngành nghề: GẠCH MEN

Địa chỉ: 28 ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3740511

Fax: (650)3740515

Email: [email protected]

6.  CTY TNHH IN ẤN MING SHENG

Ngành nghề: IN – BAO BÌ

Địa chỉ: 18 ĐƯỜNG 2 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3732668

Fax: (650)3723672

Email: [email protected]

7.  CTY TNHH GREAT EASTERN RESINS INDUSTRIAL (VN)

Ngành nghề: KEO & CHẤT DÍNH

Địa chỉ: 8 ĐƯỜNG 17 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790858

Fax: (650)3790855

Email: [email protected]

8.  CTY TNHH KIM ỨC PHONG

Ngành nghề: GỖ – SẢN PHẨM

Địa chỉ: 8 ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790226

Fax: (650)3790229

Email: [email protected]

9.  CTY TNHH HOCHANG VINA

Ngành nghề: NÓN, NÓN BẢO HIỂM

Địa chỉ: 10 ĐƯỜNG 26 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3731500

Fax: (650)3731504

Email: [email protected]

10.  CTY CP LÂM ĐẠT HƯNG

Ngành nghề: GỖ – SẢN PHẨM

Địa chỉ: 37 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790038

Fax: (650)3790735

Email: [email protected]

11.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HIỆP PHONG

Ngành nghề: GIÀY, DÉP – THIẾT BỊ & PHỤ LIỆU

Địa chỉ: 12 ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3742677

Fax: (650)3742676

12.  CTY CP LATITUDE TREE VN

Ngành nghề: GỖ – XUẤT NHẬP KHẨU

Địa chỉ: 29 ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3731385

Email: [email protected]

13.  CTY CP TẬP ĐOÀN HOA SEN (HSG)

Ngành nghề: VẬT LIỆU LÀM TRẦN NHÀ, MÁI NHÀ, MÁI CHE

Địa chỉ: 9 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790955

Fax: (650)3737902

Email: [email protected] ;

14.  CTY TNHH LONG HUEI (VIỆT NAM)

Ngành nghề: BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Địa chỉ: 23 ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3731161

Fax: (650)3731160

Email: [email protected] ; [email protected]

15.  CTY TNHH THÁI PHONG

Ngành nghề: BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ O ĐƯỜNG 23 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3730911

Fax: (650)3730912

Email: [email protected]

16.  CTY LD AMERICAN HOME

Ngành nghề: GẠCH MEN

Địa chỉ: KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3740073

Email: [email protected]

17.  CTY TNHH THÊU NAM PHONG

Ngành nghề: THÊU – DỊCH VỤ

Địa chỉ: 28 ĐƯỜNG 6 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3732921

Fax: (650)3732923

Email: [email protected]

18.  CTY TNHH MHY VIỆT NAM

Ngành nghề: NÔNG SẢN

Địa chỉ: 6 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790880

Fax: (650)3790882

Email: [email protected]

19.  CTY CP THÉP POMINA

Ngành nghề: THÉP – CÔNG TY

Địa chỉ: ĐƯỜNG 27 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3710051

Fax: (650)3740804

Email: [email protected] ; [email protected]

20.  CTY TNHH MINH PHÚ

Ngành nghề: BAO BÌ – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 25 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790360

Fax: (650)3732907

Email: [email protected]

21.  CTY TNHH ACTIVE INT’L (VN)

Ngành nghề: XE ĐẠP – SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 5 LÔ N ĐƯỜNG 23 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3730297

Fax: (650)3730298

Email: [email protected]

22.  KAKEN VIETNAM LABORATORY

Ngành nghề: GIÁM ĐỊNH & KIỂM ĐỊNH

Địa chỉ: LÔ K ĐƯỜNG 2 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737371

Fax: (650)3737372

Email: [email protected]

23.  BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES VIETNAM LTD.

Ngành nghề: GIÁM ĐỊNH & KIỂM ĐỊNH

Địa chỉ: LÔ K ĐƯỜNG 2 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737371

Fax: (650)3737372

Website: www.bureauveritas.com/cps

24.  CTY CP ĐẠI THIÊN LỘC (DTLS)

Ngành nghề: THÉP – SẢN PHẨM

Địa chỉ: LÔ A ĐƯỜNG 22 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737922

Fax: (650)3631627

Email: [email protected]

25.  CTY TNHH MTV TÔN HOA SEN (HSSC)

Ngành nghề: VẬT LIỆU LÀM TRẦN NHÀ, MÁI NHÀ, MÁI CHE

Địa chỉ: 9 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737555

Fax: (650)3737904

Website: www.lotussteel.com

26.  CTY TNHH NAN PAO RESINS VN

Ngành nghề: SƠN – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 10 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790378

Fax: (650)3790377

Email: [email protected]

27.  CTY TNHH SONG TAIN VIỆT NAM

Ngành nghề: XE ĐẠP – SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 17 LÔ O ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3730225

Fax: (650)3730227

Email: [email protected]

27.  CTY TNHH ĐỒ GỖ QUANG MINH

Ngành nghề: GỖ – SẢN PHẨM

Địa chỉ: 22 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3732890

Fax: (650)3732891

Email: [email protected]

29.  CTY TNHH ESPRINTA (VN)

Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 12 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737161

Fax: (650)3737160

Email: [email protected] ;

30.  O’LEER INDUSTRIAL VIETNAM CO., LTD

Ngành nghề: GIÀY, DÉP – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 25 ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3729034

Fax: (650)3729032

Email: [email protected]

31.  CTY CP PHÁT TRIỂN KCN SÓNG THẦN (STIZ BÌNH DƯƠNG)

Ngành nghề: KHU CÔNG NGHIỆP – CHẾ XUẤT

Địa chỉ: 27 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, X.AN BÌNH, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3793077

Fax: (650)3793073

Website: www.stiz.com.vn; www.autokingdom.com.vn

32.  CTY TNHH THỰC PHẨM TM ĐẠI PHÁT

Ngành nghề: THỰC PHẨM – CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI

Địa chỉ: 32 ĐƯỜNG 6 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790540

Fax: (650)3790542

Email: [email protected] ; [email protected]

33.  CTY TNHH MTV CƠ KHÍ XD HOA SEN (HECC)

Ngành nghề: CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT

Địa chỉ: 9 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737097

34.  CTY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM

Ngành nghề: THỰC PHẨM – CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI

Địa chỉ: 16-18 ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790811

Fax: (650)3737974

Email: [email protected] ; [email protected]

35.  CTY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG SÀI GÒN (SAIGON NUTRI FOOD)

Ngành nghề: THỰC PHẨM

Địa chỉ: ĐƯỜNG 2 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737693

Fax: (650)3737694

Email: [email protected] ;

36.  CTY TNHH U.P VIỆT NAM

Ngành nghề: GAS – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG & THIẾT BỊ

Địa chỉ: LÔ N ĐƯỜNG 26 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3728888

Fax: (650)3728999

Email: [email protected]

37.  CTY TNHH TSAIYARN INT’L VN

Ngành nghề: XE MÁY – PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 27B ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3710555

Fax: (650)3710333

Email: [email protected]

38.  CTY TNHH SX OLYMPIC PRO VN

Ngành nghề: XE ĐẠP – SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 6 ĐƯỜNG 23 KCN SÓNG THẦN 2, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3782085

Fax: (650)3782088

Email: [email protected]

39.  CTY TNHH ÍCH SAI

Ngành nghề: GỖ – THIẾT BỊ KHAI THÁC & CHẾ BIẾN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 2 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3793066

Fax: (650)3793069

40.  CTY TNHH BÌNH MINH

Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 28 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790588

Fax: (650)3790791

Email: [email protected]

41.  CTY TNHH BOR YUEH INT’L VIỆT NAM

Ngành nghề: XE ĐẠP – SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 26 ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3730301

Fax: (650)3730300

Email: [email protected]

42.  CTY TNHH NĂNG LƯỢNG & KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG FUJIKASUI

Ngành nghề: NƯỚC -THIẾT BỊ & DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC

Địa chỉ: 3 ĐƯỜNG 20 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790521

Fax: (650)3790526

Email: [email protected]

43.  CTY TNHH POH HUAT

Ngành nghề: NỘI THẤT – VẬT TƯ THIẾT KẾ & TRANG TRÍ

Địa chỉ: 17 ĐƯỜNG 26 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3729101

Fax: (650)3729102

Email: [email protected]

44.  HIỆP HỘI THƯƠNG GIA ĐÀI LOAN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Ngành nghề: HIỆP HỘI

Địa chỉ: 29 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3729050

Fax: (650)3731858

Email: [email protected]

45.  CTY TNHH QUỐC TẾ CHUTEX

Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 18 LÔ C1 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790930

Fax: (650)3790770

Email: [email protected]

46.  CTY TNHH SX TM KHẢI HOÀN

Ngành nghề: XE HƠI – PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 36 LÔ 6 ĐƯỜNG 6 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790416

Fax: (650)3790418

Email: [email protected]

47.  CTY TNHH RINORS (VIỆT NAM)

Ngành nghề: BĂNG TẢI CÁC LOẠI

Địa chỉ: 15 ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3730450

Fax: (650)3730659

Email: [email protected]

48.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP TUNG SHIN

Ngành nghề: NHÔM

Địa chỉ: 8 ĐƯỜNG 18 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790701

Fax: (650)3730800

Email: [email protected]

49.  CTY TNHH SHEANG LIH CYCLE VIỆT NAM

Ngành nghề: XE ĐẠP – SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 21 LÔ N ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3730188

Fax: (650)3730218

Email: [email protected]

50.  CTY TNHH DỆT KAO SHA VIỆT NAM

Ngành nghề: MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 5 ĐL THỐNG NHẤT KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790675

Fax: (650)3790676

Email: [email protected]

51.  WANG SHENG INT’L VN CO., LTD

Ngành nghề: XI MẠ

Địa chỉ: 18 ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3730389

Fax: (650)3730391

Email: [email protected]

52.  CTY TNHH EVER YOUNG

Ngành nghề: CHẤT THẢI, RÁC – DỊCH VỤ & THIẾT BỊ

Địa chỉ: 5 ĐƯỜNG 18 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3732588

Fax: (650)3732589

Email: [email protected]

53.  CTY CP FULL POWER

Ngành nghề: XÂY DỰNG – THIẾT KẾ

Địa chỉ: 27C ĐT 743 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3730562

Fax: (650)3730568

Email: [email protected] ;

54.  CTY TNHH FRAMAS VIỆT NAM

Ngành nghề: GIÀY, DÉP – THIẾT BỊ & PHỤ LIỆU

Địa chỉ: 9 ĐƯỜNG 12 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790761

Fax: (650)3790762

55.  CTY TNHH YEN YUE VIỆT NAM

Ngành nghề: XE ĐẠP – SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & PHỤ TÙNG

Địa chỉ: 3 ĐƯỜNG 23 KCN SÓNG THẦN 2, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3731326

Fax: (650)3731328

Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *